BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Pakelti galvas


Evangelija (Lk 21, 28)


    Jėzus sakė savo mokiniams:
    „Kai matysite Jeruzalę supamą kariuomenės, žinokite, jog prisiartino jos nuniokojimas. Tuomet, kas bus Judėjoje, tebėga į kalnus, kas mieste – teišeina iš jo, kas apylinkėse – tenegrįžta. Tai bus bausmės dienos, kad išsipildytų Raštai.
Vargas nėščioms ir žindančioms tomis dienomis! Šalį užklups didžiausios nelaimės. Šitą tautą ištiks Dievo rūstybė. Žmonės kris nuo kalavijo ašmenų ir bus išvaryti nelaisvėn į įvairius kraštus. Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagoniškųjų tautų laikai.
    Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo.         Žmonės eis iš proto, bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos.
    Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti“.


 


Kai žmonės svajoja apie didelius dalykus, svarbius dalykus, jie pakelia taip aukštyn galvas.


Kai žmonės nori parodyti džiaugsmą, viltį, drąsą – jie iškelia savo galvas aukštyn.


Kai jie kreipiasi į Dievą, jei kelia savo akis į dangų.


 


Atvirkščiai susirūpinę mažais dalykais žmonės , susigūžia ir žiūri tik žemyn.


Kai nuliūsta, netenka vilties ir perspektyvų – žiūri žemyn nukabinę nosis.


 


Žmogui b9dinga žiūrėti į viršų.


Nes žmogaus pašaukimas žiūrėti į dangų.


 


Kartą gyveno vienas kareivis Bilas.


Jis saugo vieną salą.


Kai kareivis ėjo budėjimo tarnybą, visi salo gyventojai kietai ir saugiai miegodavo


Jie nebijojo jokio priešo, pirato ir vagies.


Džiaugėsi kareivio Bilo viršininkas Milas ir paskyrė jį į kitą salą, kad ten įvestų tvarką.


Bilas nuvyko ir pamatė daug kitų kareivių, tik deja apiplyšusių, nešvarių ir nepasiruošusių jokiai tarnybai.


Jie per dienų dienas tik gulėjo ir deginosi, gėrė limonadą ir žaidė kortomis.


Kas gi jūs per kariai.


Neiaškink čia, eik pas viršininką, jei nepatinka.


Nuėjo pas viršininką.


Tas sako, kad susitiksime po pusryčių, ne srieki apailsėti.


Po pusryčių sakė, kad ateitų po peitų,


Po Peitų, kad po vakarienės ir


Ir taip savaitė po savaitės.


Pavargo laukti kareivis pokalbio.


Jis bandė ir šį ir tą nuveikti, bet nieko taip ir nepasisekė.


Nutarė pailsėti vieną kartą po pietų. Ji sniavė batus, nusiėmė diržą


Ir prigulė.


Jautėsi sąžinėje neramus, bet kūnu pailsės.


Vėl ir vėl pabandydavo. Dabr tik jau po kiekvieno užkandžiavimo.


Greitai ir pats toks pasidarė kai jo matytikarieiviai.


Jis gulėjo dienų dienas ir gėrė kokteiliu limonadus.


Vieną dieną atėjo priešai ir užpuolė salą.


Kareivis Bilas dar bandė rasti savo batus, savo diržą ir rūbų, Bet lėkė ir čia ir ten ir neiko nerados.


Jis buvo tiesiog suimtas.


 


 


Jei ji būtų stengiasis ir išlikęs iįtikimas avo darbui ir tarnybai.


Jei būtų rėmęsis išliekančiais dalykais ir svarbiausiais dalykais


Būtų apsaugojęs visą salą.


 


Šiandien Jėzus moko žiūrėti į išliekančius dalykus ir vertybes.


Žiūrėk į viršų, žiūrėk į dangų, ne į tą kuris yra mėlynas ar apsiniaukęs, su debesimis ar be jų.


Ir net ne kosmosas ir visata.


Bet į tai kas virš jų, virš materijos, į dvasios pasaulį į amžinąją šviesą.


Graži ir didinga saulė ir žvaigždės ir dangūs ir pavyzdžiui jūra labai didinga


Bet visi jei sudrebės vieną dieną ir neišliks.


Jau viena sžmogus gali daug ką nuveikti, o ką reiškia tautos žmonių.


Didelė Jėga yra tautos  - bet jos vieną dieną blaškysis išgąsdintos.


Nusotabsu ir didinga syr aprotas – kuris gali tiek daug aprėpti – bet jis i vieną dieną užgęs ir išprotęs iš baimės


 


O kas tikrai visų didžiausia ir visų viršiausias yra Viešpats, Jėzus Kristus, kuris šiandien paminėtas evangelijoje Žmogaus sūnus.


Prieš jį, prieš jo galią, prieš jo valdžią reikia atsitiesti ir pakelti galvas, nes tada išvadavimas arti


 Tada reikia nuolat pakelti galvas prieš Dievą , prieš jo tavrką, kas benutiktų likti ištikimam jo tarnyboje.


Kai norėsi melstis, kai norėsi suvokti, kas svarbiausia – atsitiesk ir pakelk galvą – ir žiūrėk kas yra aukščiau šio pasaulio ir kosmoso ir viso to kas matai – nes tai yra mažini tvirti dalykai – tai yr amžinybė.

Rodyk draugams

Rašyti komentarą